لیست قیمت سیستم های مداربسته شرکت آذر ایده پرداز تبریز

 

رديف

مدل

مشخصات

تصوير

قيمت (نقدي)

1

HT-8010

دوربين بولت ديد در شب فلزي– سنسور تصوير 1.3" CMOS با IR Cut – رزولوشن تصوير 600TVL– حداقل روشنایی 0.0لوکس – 36 عدد چراغ مادون به قطر 5mm – ديد در شب 20 متر-  لنز 3.6mm- تغذیه 12ولت - كيس سفيد با پايه فابريك

900000

2

 

HT-E7

دوربين بولت ديد در شب فلزي– سنسور تصوير 1.3" CMOS با IR Cut – رزولوشن تصوير 600TVL– حداقل روشنایی 0.0لوکس – 24 عدد چراغ مادون به قطر 5mm – ديد در شب 20 متر-  لنز 3.6mm- تغذیه 12ولت - كيس مشكي همراه با پايه

 

900000

 

3

HT-801

دوربين بولت ديد در شب–1.3" SONY CCD – رزولوشن تصوير 480TVL– حداقل روشنایی 0.0لوکس – 24 عدد چراغ مادون به قطر 5mm – پرتاب نورمادون درشب 20متردرطول - لنز 3.6mm- تغذیه 12ولت - كيس مشكي همراه با پايه

850000

4

HT-639

دوربین بولت دید درشب-   SONY  CCD 1/3 " – رزولوشن تصویر 480TVL– حداقل روشنایی 0.0لوکس – 24 عدد چراغ مادون به قطر 8mm-  پرتاب نورمادون درشب 30 متردرطول – لنز 3.6mm - تغذیه 12ولت – كيس بژ سفيد همراه با پايه

 

870000

5

HT-638

دوربین بولت دید درشب-   SONY  CCD 1/3 " – رزولوشن تصویر 480TVL– حداقل روشنایی 0.0لوکس – 24 عدد چراغ مادون به قطر 5mm -  پرتاب نورمادون درشب 20متردرطول – لنز 3.6mm - تغذیه 12ولت – كيس سيلور همراه با پايه

800000

6

HT-630

دوربین بولت دید درشب-   SONY  CCD 1/3 " – رزولوشن تصویر 420TVL– حداقل روشنایی 0.0لوکس – 24 عدد چراغ مادون به قطر 5mm -  پرتاب نورمادون درشب 20متردرطول – لنز 3.6mm - تغذیه 12ولت – كيس سيلور همراه با پايه

 

800000

7

HT-620

دوربین بولت دید درشب-   Sharp  CCD 1/4 " – رزولوشن تصویر 420TVL– حداقل روشنایی 0.0لوکس – 24 عدد چراغ مادون به قطر 5mm-  پرتاب نورمادون درشب 15متردرطول – لنز 3.6mm - تغذیه 12ولت – كيس سيلور همراه با پايه

 

750000

8

HT-951

دوربين بولت ديد در شب فلزي–1.4" CMOS با IR Cut – رزولوشن تصوير 800TVL– حداقل روشنایی 0.0لوکس – 36 عدد چراغ مادون به قطر 5mm – ديد در شب 30 متر-  لنز 3.6mm- تغذیه 12ولت - كيس نوك مدادي با پايه فابريك

با مارك RASTER

1435000

9

HT-1200

دوربين بولت ديد در شب فلزي–1.3" CMOS با IR Cut – رزولوشن تصوير 1200TVL– حداقل روشنایی 0.0لوکس – 36 عدد چراغ مادون به قطر 5mm – ديد در شب 30 متر-  لنز 3.6mm- تغذیه 12ولت - كيس نوك مدادي با پايه فابريك

1600000

10

HT-952/4

دوربين بولت ديد در شب فلزي–1.4" CMOS با IR Cut – رزولوشن تصوير 800TVL – حداقل روشنایی 0.0لوکس – 42 عدد چراغ مادون به قطر 5mm – ديد در شب 40 متر-  لنز 4mm- تغذیه 12ولت - كيس نوك مدادي با پايه فابريك

با مارك RASTER

1350000

11

HT-952/2.8-12

دوربين بولت ديد در شب فلزي–1.4" CMOS با IR Cut – رزولوشن تصوير 800TVL– حداقل روشنایی 0.0لوکس – 42 عدد چراغ مادون به قطر 5mm – ديد در شب 40 متر-  لنز وريفوكال  2.8-12mm- تغذیه 12ولت - كيس نوك مدادي با پايه فابريك

با مارك RASTER

1730000

12

HT-A24D

دوربين بولت ديد در شب فلزي–1.4" CMOS با IR Cut – رزولوشن تصوير 800TVL– حداقل روشنایی 0.0لوکس – 24 عدد چراغ مادون به قطر 5mm – ديد در شب 20-15 متر-  لنز 3.6mm- تغذیه 12ولت - كيس تركيبي سفيد و مشكي با پايه فابريك

با مارك RASTER

1080000

13

HT-RB59D

دوربين بولت ديد در شب فلزي–1.4" CMOS با IR Cut – رزولوشن تصوير 800TVL– حداقل روشنایی 0.0لوکس – داراي 2 عدد Array LED – ديد در شب 30 متر-  لنز 4mm-  تغذیه 12ولت - كيس بژ همراه با پايه

با مارك RASTER

1462000

14

HT-312

دوربين دام پلاستيكي ديد در شب –1.4" CMOS – رزولوشن تصوير 800TVL– حداقل روشنایی 0.0لوکس – 22 عدد چراغ مادون به قطر5mm  – پرتاب نورمادون درشب 20-15متردرطول - لنز 3.6mm- تغذیه 12ولت - كيس سفيد

1090000

15

HT-313

دوربين دام فلزي ديد در شب –1.4" CMOS – رزولوشن تصوير 800TVL– حداقل روشنایی 0.0لوکس – 24 عدد چراغ مادون به قطر5mm  – پرتاب نورمادون درشب 20-15متردرطول - لنز 3.6mm- تغذیه 12ولت - كيس سفيد

1092000

16

HT-314

دوربين دام پلاستيكي ديد در شب –1.4" CMOS – رزولوشن تصوير 800TVL– حداقل روشنایی 0.0لوکس – 36 عدد چراغ مادون به قطر5mm  – پرتاب نورمادون درشب 30-20متردرطول – لنز وريفوكال  2.8-12mm- تغذیه 12ولت - كيس سفيد

1262000

17

HT-810

دوربين بولت ديد در شب فلزي–1.3" CMOS با IR Cut – رزولوشن تصوير 600TVL– حداقل روشنایی 0.0لوکس – 24 عدد چراغ مادون به قطر 5mm – ديد در شب 20 متر-  لنز 3.6mm- تغذیه 12ولت - كيس سفيد با پايه فابريك

1050000

18

HT-910

دوربين بولت ديد در شب فلزي–1.4" CMOS با IR Cut – رزولوشن تصوير 800TVL– حداقل روشنایی 0.0لوکس – 36 عدد چراغ مادون به قطر 5mm – ديد در شب 30 متر-  لنز 3.6mm- تغذیه 12ولت - كيس نوك مدادي با پايه فابريك

با مارك RASTER

 

1450000

19

HT-912

دوربين بولت ديد در شب فلزي–1.3" CMOS با IR Cut – رزولوشن تصوير 1200TVL– حداقل روشنایی 0.0لوکس – 42 عدد چراغ مادون به قطر 5mm – ديد در شب 40 متر-  لنزMegaPixel   4mm- تغذیه 12ولت – داراي منو OSD - كيس نوك مدادي با پايه فابريك (در ابعاد بزرگتر)

1860000

20

HT-811

دوربين بولت ديد در شب فلزي–1.3" HDIS  با IR Cut – رزولوشن تصوير 800TVL– حداقل روشنایی 0.0لوکس – 30 عدد چراغ مادون به قطر 5mm – ديد در شب 20-15 متر-  لنز 3.6mm- تغذیه 12ولت - كيس سفيد با پايه فابريك  - با مارك هاي RASTER , GREAT و NO Name

950000

21

HT-813

دوربين بولت ديد در شب فلزي–1.3" HDIS  با IR Cut – رزولوشن تصوير 800TVL– حداقل روشنایی 0.0لوکس – 36 عدد چراغ مادون به قطر 5mm – ديد در شب 25 متر-  لنز 3.6mm- تغذیه 12ولت - كيس سفيد با پايه فابريك -  با مارك هاي RASTER , GREAT و NO Name

به زودی

22

HT-814

دوربين بولت ديد در شب فلزي–1.3" Sony  با IR Cut – رزولوشن تصوير 1200TVL– حداقل روشنایی 0.0لوکس – 36 عدد چراغ مادون به قطر 5mm – ديد در شب 25 متر-  لنز 3.6mm- تغذیه 12ولت - كيس سفيد با پايه فابريك – داراي منو OSD - با مارك هاي RASTER , GREAT و NO Name

1540000

23

HT-911

دوربين بولت ديد در شب فلزي–1.3" HDIS  با IR Cut – رزولوشن تصوير 1000TVL– حداقل روشنایی 0.0لوکس – 36 عدد چراغ مادون به قطر 5mm – ديد در شب 25 متر-  لنز 3.6mm- تغذیه 12ولت – كيس نوك مدادي با پايه فابريك - با مارك GREAT و NO Name

980000

24

HT-915

دوربين بولت ديد در شب فلزي–1.3" Sony  با IR Cut – رزولوشن تصوير 1200TVL– حداقل روشنایی 0.0لوکس – 72 عدد چراغ مادون به قطر 5mm – ديد در شب 50-40 متر-  لنز وريفوكال 2.8-12mm- تغذیه 12ولت – كيس نوك مدادي با پايه فابريك – داراي منو OSD - با مارك هاي RASTER , GREAT و NO Name

 

 

به زودی

25

HT-918

دوربين بولت ديد در شب فلزي–1.3" HDIS  با IR Cut – رزولوشن تصوير 1000TVL– حداقل روشنایی 0.0لوکس –  داراي 2 عدد Array LED – ديد در شب 40 متر-  لنز 4mm- تغذیه 12ولت – كيس سفيد با پايه فابريك – داراي منو OSD

 

1450000

26

HT-IR65A

دوربین اسپیددام – - SONY Effio CCD 1/3” رزولوشن تصویر 700TVL – حداقل روشنایی 0.1. لوکس- نسبت سیگنال به نویز50dB  - ديد در شب با 10 عدد Array LED- تغذیه 12ولتدارایOSD  -خروجی RS-485برای کنترل کردن ازPCواستندلون –- 27X زوم اپتیکال– چرخش 360درجه افقی و90درجه عمودی – سرعت چرخش 2400RPM- امکان تعریف 128نقطه  – همراه با پايه و آداپتور

10500000

27

HT-B2

دوربين مينياتوري با لنز سوزني –1.3" SONY CCD–رزولوشن تصوير 480TVL– لنز 3.7mm

850000

28

HT-BX650

دوربین صنعتی –1/3" SONY Effio –E CCD   - رزولوشن تصویر650TVL– حداقل روشنایی 0.01لوکس –نسبت سیگنال به نویز50dB- لنزCS-  Auto iris

1520000

29

 

لنز دوربین مدار بسته2.8-12mm  دستی بلند

 

700000

30  

لنز دوربین مدار بسته2.8-12mm  اتو

950000
31

HT-7001

دستگاه استندالون 4کانال-4 کانال ورودی تصویر-1 کانال ورودی صدا- خروجی پورتVGA – پورت LAN/INTERNET – پورت RS485 -کلید پاور- انتقال تصویر بر روی موبایل 3G monitoring-  پشتیبانی 1 هارد ساتا تا ظرفيت3TB- ریل تایم 100فریم رکورد- فرمت ضبط تصاویرH264- رزولوشن تصویر 4 CH D1 real time– ساپورت موس و ریموت کنترل – قابلیت Back Up  از طریق – USB نرم افزار CMS – دارای منو فارسی و تاريخ شمسي - قابليت انتقال تصوير بدون نياز به  IP استاتيك

2350000

32

HT-7004

دستگاه استندالون 4کانال-4 کانال ورودی تصویر-4 کانال ورودی صدا-  4 كانال Alarm– خروجی پورتVGA – پورت LAN/INTERNET – پورت RS485 -کلید پاور- انتقال تصویر بر روی موبایلWiFi/3G monitoring-  پشتیبانی 2 هارد ساتا تا ظرفيت3TB- ریل تایم 100فریم رکورد- فرمت ضبط تصاویرH264- رزولوشن تصویر 4 CH D1 real time– ساپورت موس و ریموت کنترل – قابلیت Back Up  از طریق – USB نرم افزار CMS – دارای منو فارسی و تاريخ شمسي -  پورت HDMI كيس بزرگ - قابليت انتقال تصوير بدون نياز به  IP استاتيك

2850000

33

HT-7008

دستگاه استندالون 8کانال-8 کانال ورودی تصویر-8 کانال ورودی صدا-  4 كانال Alarm– خروجی پورتVGA – پورت LAN/INTERNET – پورت RS485 – کلید پاور – انتقال تصویر بر روی موبایلWiFi/3G monitoring-  پشتیبانی 2 هارد ساتا تا ظرفيت3TB- ریل تایم 100فریم رکورد- فرمت ضبط تصاویرH264- رزولوشن تصویر 2 CH D1– ساپورت موس و ریموت کنترل – قابلیت Back Up  از طریق – USB نرم افزار CMS – دارای منو فارسی  و تاريخ شمسي  - پورت HDMI

قابليت انتقال تصوير بدون نياز به  IP استاتيك

2950000

34

HT-7016

دستگاه استندالون 16کانال- 16 کانال ورودی تصویر- 16 کانال ورودی صدا-  4 كانال Alarm– خروجی پورتVGA – پورت LAN/INTERNET – پورت RS485 – کلید پاور – انتقال تصویر بر روی موبایلWiFi/3G monitoring-  پشتیبانی 2 هارد ساتا تا ظرفيت3TB- ریل تایم 100فریم رکورد- فرمت ضبط تصاویرH264- رزولوشن تصویر  2CH D1 – 14CH CIF– ساپورت موس و ریموت کنترل – قابلیت Back Up  از طریق – USB نرم افزار CMS – دارای منو فارسی  و تاريخ شمسي  - پورت HDMI

قابليت انتقال تصوير بدون نياز به  IP استاتيك

 

 

 

3600000

35

HT-901

میکروفون باكس دوربین مداربسته- با حساسیت بالا-کیفیت صدای عالی و بدون نویز-مناسب برای محیط های 50-5 متر مربع- سبک و کم حجم-  ولتاژ مصرفی:6-12 VDC – محدوده فرکانس:100Hz-10KHz

250000

 

36

 

HT-807

میکروفون باكس دوربین مداربسته- با حساسیت بالا-کیفیت صدای عالی و بدون نویز-مناسب برای محیط های 50-5 متر مربع- سبک و کم حجم-  ولتاژ مصرفی:6-12 VDC – محدوده فرکانس:100Hz-10KHz

به زودی

37

HT-803

میکروفون سوزني دوربین مداربسته- با حساسیت بالا-کیفیت صدای عالی و بدون نویز-مناسب برای محیط های 50-5 متر مربع- سبک و کم حجم-  ولتاژ مصرفی:6-12 VDC – محدوده فرکانس:100Hz-10KHz

150000

38

HT-12V 1A

آداپتوردوربین مداربسته –ولتاژخروجی1A-12V- سویچینگ ایده آل – نویزگیر داخلی –چراغ دار- دو سرسیم – با جعبه رنگي

110000

39

HT-12V 2A

آداپتوردوربین مداربسته –ولتاژخروجی 12V-2A-  سویچینگ ایده آل – نویزگیر داخلی –چراغ دار- دو سرسیم – با جعبه رنگي

13000

40

HT-12V 5A

آداپتوردوربین مداربسته –ولتاژخروجی 12V-5A-   سویچینگ ایده آل – نویزگیر داخلی –چراغ دار- با سيم برق جداگانه  

25000

41

HT-12V 10A

آداپتور فلزي 10 آمپر صنعتي با قابليت تنظيم ولتاژ

480000

42

HT-12V 20A

آداپتور فلزي 20 آمپر صنعتي با قابليت تنظيم ولتاژ

750000

43

BNC

کانكتورBNC پیچی

15000

44

BNC

فیش AV پيچي

15000

45

BNC

تبدیل  AV به BNC

(RCA)

15000

46

BNC

تبدیل  BNC به AV

 

15000

47

DC Mail Terminal

فیش آداپتوری با کیفیت عالی – با سيم و بدون سيم

15000

48

كابل RG 59

مس وار

کابل کواکسیال -  مغزمس وار-  شیلد آلومينيوم – 128شیلد- امپدانس 75اهم - با چاپ متراژ روی کابل – حلقه هاي 305 متري

8000

49

كابل RG 59

مغز مس

کابل کواکسیال -  مغزمس 08– شیلد آلومینیوم – 128شیلد- امپدانس 75اهم - با چاپ متراژ روی کابل – حلقه هاي 305 متري 10000

50

كابل RG 59

تمام  مس + برق

کابل کواکسیال -  مغزمس 08– شیلد مس – 128شیلد- امپدانس 75اهم - با چاپ متراژ روی کابل – حلقه هاي 305 متري -  همراه با برق

 

15000

51

برد دوربين

برد دوربين مداربسته CMOS 800TVL  همراه با  IR CUT با كيفيت تصوير فوق العاده

570000

 

 

تگ ها : مطالب سایت