طراحی سایت موسسه ی دنیای مطلوب توسط شرکت ایده پرداز تبریز به اتمام رسید.

موسسه ی دنیای مطلوب مرکز تخصصی تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه مشاوره ، آموزش و پژوهش می باشد.

تگ ها : خبرها