فرم نظرات و پیشنهادات

لطفا نظرات و پیشنهادات خود، در زمینه خدمات و محصولات شرکت ایده پرداز تبریز را با ما درمیان بگذارید. یقینا نظرات و ایده‌های بسیار ارزشمند شما، ما را در ارزیابی بهتر عملکرد شرکت یاری خواهد نمود.

 

نام و نام خانوادگی:   
نام شرکت:   
پست الکترونیک:   
تلفن تماس:   
متن پیشنهادی: