مدیریت پرداخت

مدیریت پرداخت

  تعریف انواع شیوه های پرداخت مانند پرداخت نقدی، اینترنتی، پرداخت اعتباری، پرداخت هنگام تحویل

  امکان درج راهنما و مشخص کردن وضعیت سفارش و منطقه برای هرکدام از روش های پرداخت

  اتصال مستقیم به سیستم خدمات خرید و فروش اینترنتی بانک های گوناگون

  قابلیت پرداخت مبلغ از طریق کارت های اعتباری تحت شتاب

  پرداخت نقدی (واریز به حساب)

  پرداخت اعتباری

  اتصال به کارتهای اعتباری Visa , Master Card ,PayPal و ....

  اتصال به درگاه پرداخت بانک های داخلی

  اتصال به درگاه پرداخت بانک های خارجی

  درگاه های واسط بانکی ( زرین پال ، پارس پال و …)

  امکان تعریف حسابهای بانکی توسط مدیر سیستم

  سیستم ثبت فیش بانکی

  مشاهده و ویرایش فیش های بانکی ثبت شده

  تعیین وضعیت سفارش بعد از ثبت فیش بانکی توسط مشتری

  قابليت پرداخت هزينه سفارشات به صورت فيزيكى (چك يا حواله، پرداخت در محل و ...)

  قابليت از كارانداختن يا فعال كردن نوع پرداخت هزينه سفارش با استفاده از محل زندگى مشترى

تگ ها : فروشگاه اینترنتی