مدیریت حمل و نقل

مدیریت حمل و نقل

  تعریف انواع شیوه های حمل و نقل مانند پست عادی، پیشتاز، سفارشی، پیک موتوری، UPS و ...

  قابليت استفاده از روش هاى حمل و نقل با استفاده از وزن، قيمت و مقصد

  امكان ايجاد حمل و نقل رايگان با استفاده از هزينه و مقصد

  قابليت فعال یا غیرفعال كردن روش حمل و نقل محصولات با استفاده از منطقه جغرافیایی مشتری

تگ ها : فروشگاه اینترنتی