لایحه قانونی تشکیل شورای‌عالی انفورماتیک کشور

شماره ابلاغ: ۱۴۹۳۶ شماره انتشار: ۱۰۳۲۲
تاریخ ابلاغ: ۱۳۵۹/۴/۲۱ تاریخ روزنامه رسمی: ۱۳۵۹/۵/۱۳

لایحه قانونی تشکیل شورای‌عالی انفورماتیک کشور
مصوب ۱۳۵۹/۴/۴


مقدمه

پیروزی انقلاب اسلامی ایران ایجاد دگرگونی‌های بنیادی را در ارگان های مملکتی به منظور خود کفائی هرچه بیشتر کشور در زمینه‌های مختلف، منجمله امور کامپیوتری لازم ساخته است بدین منظور تشکیل شورائی بنام «شورای‌عالی انفورماتیک کشور وابسته به سازمان برنامه و بودجه» که بتواند از طریق تنظیم سیاست‌های لازم به این امور سر و سامان داده و از اتلاف منابع ملی جلوگیری کرده، و استقرار یک نظام انفورماتیک سالم را امکان پذیر ساخته و ایران را در حرکت بسوی خودکفائی در این رشته هدایت و یاری نماید ضروری است.


ماده ۱ ـ وظایف
الف ـ بررسی و تعیین سیاست‌های لازم جهت سالم سازی مراکز و نظام‌های کامپیوتری کشور و جلوگیری از اتلاف منابع مالی و نیروی انسانی و تجهیزات کامپیوتری.
ب ـ بررسی مداوم به منظور تعیین نظام کلی انفورماتیک کشور.
ج ـ تعیین خط مشی و سیاست‌های کامپیوتری به منظور رفع مشکلات و تحول و ضع موجود در جهت نیل به نظام مطلوب کامپیوتری کشور.
د ـ بررسی و تأیید طرح‌ها و فعالیت‌های انفورماتیک کشور.
هـ ـ بررسی و شناخت سیاست‌های تأمین نیروی انسانی مورد نیاز امور انفورماتیک کشور با همکاری و مشارکت مؤسسات آموزشی، کامپیوتری، و سایر ارگان‌های ذیربط.
و ـ سیاست‌گذاری و هماهنگ سازی فعالیت‌های پژوهشی در جهت خود‌کفا‌سازی کشور در زمینه چگونگی
تأمین افزارگان و دستورگان‌های مورد نیاز با همکاری مؤسسات علمی و پژو هشی و صنعتی.
ز ـ هماهنگی و نظارت بر امور شرکت‌ها و سازمان‌های کامپیوتری به‌ ویژه در زمینه چگونگی تأمین قطعات یدکی و تعمیر و نگهداری تجهیزات کامپیوتری.
ح ـ انجام بررسی‌های لازم برای وحدت امور آمار و انفورماتیک کشور.
تبصره ۱ ـ رسیدگی به امور شرکت‌های کامپیوتری خارجی و تطبیق وضع آن‌ها با نیاز‌ها و مقتضیات انقلاب و جامعه برطبق ضوابط و قوانین جمهوری اسلامی ایران به عهده شورای‌عالی انفورماتیک کشور است.
تبصره ۲ ـ تأمین اعتبار برای اجرای طرح‌ها و فعالیت‌های امور انفورماتیک کشور منوط به تأیید شورای‌عالی انفورماتیک کشور است.
تبصره ۳ ـ تصمیمات شورای‌عالی انفورماتیک در مورد ایجاد و تعطیل یا انحلال مراکز و مؤسسات کامپیوتری دولتی و هرگونه نقل و انتقال یا خرید و فروش و اجاره و تعمیرات عمده در تجهیزات آن‌ها، لازم الاجرا خواهد بود.


ماده ۲ ـ اعضای شورای عالی انفورماتیک کشور عبارتند از:
۱ ـ رئیس شورای‌عالی انفورماتیک کشور به پیشنهاد و زیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه از طرف نخست وزیر منصوب می‌گردد.
۲ ـ یک نفر نماینده تمام و قت رئیس سازمان برنامه و بودجه صاحب‌نظر در نظام‌های اطلاعاتی مدیریت و برنامه ریزی که سمت دبیری شورا را به عهده خواهد داشت.
۳ ـ یک نفر نماینده مرکز آمار ایران به پیشنهاد رئیس این مرکز صاحب‌ نظر در برنامه ریزی آمار.
۴ ـ یک نفر نماینده تمام و‌قت صاحبنظر و محقق در امور مربوط به آموزش طراحی و ساخت کامپیو‌تر به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.
۵ ـ یک نفر نماینده تمام وقت و صاحب تجربه و دانش در امور مالی، حقوقی و بازرگانی بین المللی به انتخاب وزیر بازرگانی.
۶ ـ یک نفر نماینده سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف صنایع الکترونیک کشور صاحب‌نظر در امور افزارگان به انتخاب مدیران این مؤسسات.
۷ ـ یک نفر نماینده شرکت‌های کامپیوتری به انتخاب مدیران عامل آن‌ها.
۸ ـ یک نفر نماینده مراکز خدمات کامپیوتری کشور به انتخاب مسئولین یا رؤسای آن‌ها.
۹ ـ یک نفر نماینده شورای‌عالی بانک‌ها.
۱۰ ـ دو نفر متخصص در امور کامپیوتری و نظام‌های اطلاعاتی و رشته‌های مشابه به پیشنهاد رئیس شورا و تصویب و زیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه.
تبصره ـ مدت عضویت در شورای‌عالی انفورماتیک کشور دو سال و قابل تمدید می‌باشد. این مدت برای نمایندگان تمام و‌قت سازمان‌های دولتی وزارتخانه‌ها شش ماه و قابل تمدید است.
ماده ۳:
شورای‌عالی انفورماتیک کشور با تعیین رئیس و شش نفر دیگر از اعضاء آن رسمیت یافته و کار خود را
شروع می‌نماید. آئین نامه نحوه تشکیل و اداره امور شورای مذکور با پیشنهاد رئیس شورا و تصویب و زیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه لازم الاجرا خواهد بود.
ماده ۴:
شورای‌عالی انفورماتیک می‌تواند در صورت لزوم با همکاری سازمان‌های ذیربط کمیسیون‌های کار تشکیل دهد.
ماده ۵:
شورای عالی انفورماتیک و ابسته به سازمان برنامه و بودجه بوده و دبیرخانه آن نیز در سازمان مذکور می‌باشد.

ماده ۶ :
هزینه‌های مطالعاتی و تحقیقاتی شورای‌عالی انفورماتیک از محل بودجه سازمان برنامه تأمین می‌شود.

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

تگ ها : قوانین داخلی