• دپارتمان اصلی شرکت ایده پرداز
  • تلفن تماس: 041-33250011

تیم مدیریتی شرکت ایده‌پرداز

  • خانه
  • تیم مدیریتی شرکت ایده‌پرداز
Shape Image One
Shape Image One
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
علی جلیل پور

علی جلیل پور

دیجیتال مارکتر
علی حیدری

علی حیدری

مدیر امور اجرایی
علی ابراهیمی

علی ابراهیمی

مدیر امور مالی