اخبار

بخش سوالات متداول

11-10-2012 06:17

بخش سوالات متداول وبسایت آذر ایده پرداز تبریز (Azaript.com) فعال گردید.

با مراجعه به این بخش می توانید پاسخ بسیاری از سوالات خود را بیابید. و یا در صورتی که سوال شما در بین سوالات موجود، نباشد، می توانید سوال جدیدی مطرح کنید و در کوتاهترین زمان به جواب برسید.

لینک صفحه سوالات متداول: FAQ

<< برگشت

مشاهده RSS