سبد خرید

یافتن کالاها و سرویس ها

مقدار فضا (MB)

پهنای باند (MB)

POP3 Mail

MySQL DataBase

Subdomain

FTP

Park domain

Addon domain

قیمت

Plan 1
0 به صورت یک بار
100

10000

10

1

2

2

2

2

490,000

Plan 2
0 به صورت یک بار
200

20000

20

2

4

2

4

4

900,000

Plan 3
0 به صورت یک بار
300

30000

30

2

6

4

4

4

1,150,000

Plan 4
0 به صورت یک بار
500

50000

50

3

8

4

4

4

1,500,000

Plan 5
0 به صورت یک بار
1000

100000

100

5

10

4

4

4

2,200,000