جستجوگر دامنه

جستجوی ساده دامنه | جستجوی چند دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

واحد پول:

جهت بررسی موجود بودن دامنه عنوان مورد نظر را وارد کنید. ( پسوند دامنه را در فیلد زیر وارد نکنید. پسوند های مورد نظر برای بررسی را در قسمت زیرین علامت بزنید )

www.

.com .ir .net .org .biz
.info .co .asia .eu .tv
.in .co.ir .org.ir .gov.ir .sch.ir
.ac.ir

Verify Image    

قیمت دامنه

پسوند تعداد سال هزینه ثبت انتقال دامنه هزینه تمدید
.com 1 ریال450,000 ریال450,000 ریال450,000
.ir 1 ریال120,000 ریال120,000 ریال120,000
.net 1 ریال450,000 ریال450,000 ریال450,000
.org 1 ریال450,000 ریال450,000 ریال450,000
.biz 1 ریال450,000 ریال450,000 ریال450,000
.info 1 ریال450,000 ریال450,000 ریال450,000
.co 1 ریال1,130,000 ریال1,130,000 ریال1,130,000
.asia 1 ریال600,000 ریال600,000 ریال600,000
.eu 1 ریال450,000 ریال450,000 ریال450,000
.tv 1 ریال1,130,000 ریال1,130,000 ریال1,130,000
.in 1 ریال450,000 ریال450,000 ریال450,000
.co.ir 1 ریال100,000 ریال100,000 ریال100,000
.org.ir 1 ریال100,000 ریال100,000 ریال100,000
.gov.ir 1 ریال100,000 ریال100,000 ریال100,000
.sch.ir 1 ریال100,000 ریال100,000 ریال100,000
.ac.ir 1 ریال100,000 ریال100,000 ریال100,000